Map loading ...

Report 1375

Time26 July 18:03
PlaceÄlvdalen
Km1210.6
Event Left ↦
ReporterMarie Inkinen på kontroll Älvdalen

Blöta, mätta och vid gott mod rullar de vidare

Participant

ParticipantsYVON LE COARER
StartC23
ParticipantsMartin Bergström
StartE03