Map loading ...

Report 1371

Time26 July 17:55
PlaceSärna
Km1129.8
Event Left ↦
ReporterPeter Hampus på kontroll Särna

Participant

ParticipantsAri Iivonen
StartA01
ParticipantsTomas Wahlgren
StartA07
ParticipantsHarvey Anturi
StartA09
ParticipantsErika Anturi
StartA10
ParticipantsJonatan Edlund
StartA22
ParticipantsStefan Ericsson
StartA28
ParticipantsJohn Mcnicol
StartA33
ParticipantsRoy Skjelnes
StartA35
ParticipantsPetri Tynys
StartA40