Map loading ...

Report 1353

Time26 July 16:22
PlaceSärna
Km1129.8
Event ⇥ Arrival
ReporterPeter Hampus på kontroll Särna

Participant

ParticipantsJens Gravesen
StartA06
ParticipantsRasmus Juvik
StartA08