Map loading ...

Report 413

Time24 July 18:50
PlaceSärna
Km1107.1
Event Left ↦
ReporterKjell Fredriksson på kontroll Särna

Participant

ParticipantsAnders Blyckert
Nr12
ParticipantsMorgan Einarsson
Nr29