Map loading ...

Report 397

Time24 July 17:17
PlaceSärna
Km1107.1
Event Left ↦
ReporterPeter Hampus på kontroll Särna

Participant

ParticipantsGustav Brandén
Nr16
ParticipantsFelix Unsöld
Nr3
ParticipantsAri Iivonen
Nr5